Súľov kone

Z chrbta koňa – krásny pohľad,
silný zážitok.

Jazdenie na koňoch v blízkosti Súľovských skál. Jazda v jazdiarni, vo voľnej prírode, výcvikový kurz, hipoterapia.

Ako poukázať 2% z dane

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2018, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

V prípade nejasností, otázok, píšte prosím na evka@svichka.sk alebo volajte 0908 918 701

Detské letné denné tábory

 • od pondelka do piatka, 8.00–16.00
 • vodenie a cvičenie na koni
 • čistenie a starostlivosť o koňa teoreticky aj prakticky
 • desiata, teplý obed, olovrant
 • hry, vychádzky do prírody, opekačka
 • cena 100 €

termíny

 • 2.–6. júl 2018 (obsadené)
 • 23.–27. júl 2018 (obsadené)
 • 13.–17. august 2018 (obsadené)

prihláška a kontakt

 • vyplnenú prihlášku posielajte mailom na adresu evka@svichka.sk alebo poštou na adresu Evka Švichká, Hlinická 406/17, 014 01 Bytča
 • ďalšie informácie telefonicky: 0908 918 701

Sme občianske združenie a preto cenník nemáme.

Radi príjmeme na podporu chodu Vaše príspevky.

1 hodina jazdenia v jazdiarni
15 €
1 hodina – vychádzka
17 €
10 hodín výcviku
130 €

Pozrieť Súľov kone na väčšej mape

Trénerka

Janka Mužíková:
0919 373 444

Súľov kone

Občianske združenie
Súľov kone
Kontaktná adresa:
Hlinická 406/17, 014 01 Bytča
IČO: 42225817

Koniareň

areál poľnohospodárskeho družstva

Internet

www.sulovkone.sk, info@sulovkone.sk, facebook